Wat wij doen

Wij zien veel kleine ondernemers en zelfstandigen, die niet graag hun financiële administratie doen. Deze financiële administratie is echter de basis voor de belastingaangiften en natuurlijk voor het inzicht in het reilen en zeilen van de onderneming.

Onze diensten bestaan onder andere uit:

Bij de administratieve dienstverlening kunnen wij u periodiek informeren over allerlei zaken die bij uw bedrijf spelen zoals bijzonderheden in de administratie, praktische administratieve en fiscale zaken die aan de orde zijn of een rol zouden kunnen spelen. Daarnaast kunnen wij u inzicht geven in het voorlopige resultaat van het boekjaar, de stand van zaken inzake te betalen of te vorderen belastingen etc, etc,. Daarbij kunnen wij ook meedenken over de bedrijfsvoering. Dit zou verder kunnen gaan dan alleen de financiën.

Onze diensten zullen vooraf met u worden afgestemd op uw specifieke behoefte. Daarbij zullen wij u informeren inzake de wettelijk verplichte werkzaamheden. Wij vinden het daarnaast altijd belangrijk dat u inhoudelijk begrijpt wat wij doen. Daarom streven wij er altijd naar om ook de uitkomsten van onze dienstverlening persoonlijk met u te bespreken.

Naast bovenstaande diensten zijn er nog diverse overige diensten, waarmee wij u kunnen helpen. Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met ons op.